kontaktné údaje

anketa

Ako ste sa dozvedeli o našej firme?
 
Technologické možnosti

Na úpravu povrchov práškovými farbami sú vhodné takmer všetky kovy napríklad oceľ, hliník, meď, zinok, antikora a iné alebo pri použití špeciálnych postupov aj sklo alebo keramika. V závisloti od použitej farby môže byť povrchová úprava použiteľná v interiéroch alebo vo vonkajšom prostredí (exteriérové použitie) a spĺňa tak požiadavky na vyšší stupeň odolnosti proti zmenám poveternostných podmienok alebo iných požiadaviek na funkciu povrchovej úpravy.

Predpríprava materiálov spočíva v dôkladnom očistení (odmastení) povrchu, na ktorý sa práškovacie farby nanášajú. Naša firma disponuje odmasťovacím zariadením značky PURE SOLVE, takže zákazníkovi odpadá starosť s čistením povrchu, aby farba dokonale priľnula.

Okrem tohoto spôsobu čistenia povrchov pred nanášaním farieb je možné subdodávateľsky využiť možnosť predprípravy opieskovaním, ktoré je považované za najkvalitnejšiu úpravu povrchov pred nanášaním farieb. Takýmto spôsobom je možné odstrániť staré nátery, koróziu alebo iné nečistoty.

Nanášanie farieb je možné elektrostatickým alebo kinetickým spôsobom. Aplikácia farieb elektrostatickým spôsobom je moderná technológia povrchových úprav kovových výrobkov. Prášková náterová hmota sa nanáša striekaním v elektrostatickom poli zariadeniami od spoločnosti NORDSON CS USA.

Po nanesení práškovej farby je nutné vytvrdiť farbu vypálením, ktoré určuje konečný vzhľad povrchu. Naša firma disponuje vypaľovacou pecou rozmerov (d x v x š):

3500 x 1450 x 950 mm.

Maximálna teplota vypaľovania je 200°C.


Balenie: podľa požiadaviek zákazníka.